RODO

O nas

Administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo Rolne Andrzej Ranachowski z siedzib─ů przy ul. ┼╗eromskiego 41, 81-198 Kosakowo (zwany dalej: „Gospodarstwo Rolne Andrzej Ranachowski ”).

 

Postanowienia ogólne

Przywi─ůzujemy szczególn─ů wag─Ö do ochrony prywatno┼Ťci naszych Klientów, partnerów biznesowych i pracowników. Dbamy, by przetwarzanie danych osobowych odbywa┼éo si─Ö zgodne z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami szczególnymi.

Wdra┼╝amy odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne, aby zapewni─ç stopie┼ä bezpiecze┼ästwa odpowiadaj─ůcy ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolno┼Ťci osób fizycznych. Opracowujemy polityki i procedury, organizujemy szkolenia podnosz─ůce wiedz─Ö i kompetencje naszych prawników w tym zakresie.

 

Sk─ůd mamy Pa┼ästwa dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe otrzymane od Pa┼ästwa poprzez z┼éo┼╝enie zapytania za pomoc─ů formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz podczas bezpo┼Ťrednich kontaktów, np. w czasie targów bran┼╝owych. Celem przetwarzania danych jest nawi─ůzanie kontaktu oraz przedstawienia oferty, w szczególno┼Ťci w zakresie dokumentacji projektowych wielobran┼╝owych projektów drogowych, docelowej i tymczasowej organizacji ruchu.

 

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Dane osobowe pozyskane od Pa┼ästwa s┼éu┼╝─ů zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Prowadzimy tak┼╝e dzia┼éalno┼Ť─ç marketingow─ů, by zapewni─ç aktualne informacje o naszych produktach i us┼éugach. Jako pracodawca, przetwarzamy dane osobowe pracowników.

 

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane

 

Zapewniamy, aby dane osobowe były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;

 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezb─Ödne;

 • prawid┼éowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 • przechowywane przez okres nie d┼éu┼╝szy, ni┼╝ jest to niezb─Ödne;

 • przetwarzane w sposób zapewniaj─ůcy odpowiednie bezpiecze┼ästwo.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 1. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;

 2. na podstawie podjętych przez Państwa działań przed zawarciem umowy lub w celu jej zawarcia, a następnie w celu wykonania postanowień zawartej umowy;

 3. w celu  wype┼énienia ci─ů┼╝─ůcego na nas obowi─ůzku;

 4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

W przypadku przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych na podstawie zgody informujemy, ┼╝e mo┼╝e zosta─ç ona wycofana w ka┼╝dym momencie, m.in. poprzez wys┼éanie wiadomo┼Ťci e-mail na adres: biuro@kapustaogorki.pl.

 

Jakie prawa Pa┼ästwu przys┼éuguj─ů

Podejmujemy odpowiednie ┼Ťrodki, aby w przejrzystej, zrozumia┼éej i ┼éatwo dost─Öpnej formie, udzieli─ç wszelkich stosownych informacji oraz prowadzi─ç z Pa┼ästwem komunikacj─Ö w sprawie przetwarzania danych osobowych w zwi─ůzku z realizacj─ů przys┼éuguj─ůcego Pa┼ästwu prawa do:

 • dost─Öpu do danych;

 • usuni─Öcia danych;

 • przenoszenia danych;

 • ograniczenia przetwarzania;

 • sprostowania;

 • sprzeciwu;

 • cofni─Öcia zgody.

   

Podwykonawcy/podmioty przetwarzaj─ůce/odbiorcy

Je┼╝eli wspó┼épracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzaj─ů dane osobowe, korzystamy wy┼é─ůcznie z us┼éug takich podmiotów, które zapewniaj─ů wystarczaj─ůce gwarancje wdro┼╝enia odpowiednich ┼Ťrodków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spe┼énia┼éo wymogi RODO i chroni┼éo prawa osób, których dane dotycz─ů. Szczegó┼éowo sprawdzamy te podmioty i zawieramy w┼éa┼Ťciwe umowy powierzenia przetwarzania danych.

 

Upowa┼╝nienia

Zapewniamy, by ka┼╝da osoba dzia┼éaj─ůca z naszego upowa┼╝nienia i maj─ůca dost─Öp do Pa┼ästwa danych osobowych przetwarza┼éa je wy┼é─ůcznie na nasze polecenie, chyba ┼╝e inne wymagania wynikaj─ů z prawa unijnego lub krajowego.

 

Pliki cookies

Korzystaj─ůc z serwisów wyra┼╝aj─ů Pa┼ästwo zgod─Ö na u┼╝ywanie plików cookies. Je┼╝eli nie wyra┼╝aj─ů Pa┼ästwo zgody na u┼╝ywanie przez Gospodarstwo Rolne Andrzej Ranachowski cookies, powinni je Pa┼ästwo zablokowa─ç w ustawieniach swojej przegl─ůdarki.

Cookies – ciasteczka zawieraj─ů dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urz─ůdzeniu ko┼äcowym u┼╝ytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczyta─ç je ponownie przy ka┼╝dorazowym po┼é─ůczeniu si─Ö z Serwisem, z tego urz─ůdzenia ko┼äcowego.

 

Informujemy, ┼╝e Gospodarstwo Rolne Andrzej Ranachowski nie przekazuje Pa┼ästwa danych do Pa┼ästw trzecich, jak równie┼╝ nie stosuje narz─Ödzi opartych na profilowaniu Klientów.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 10.09.2020 r.